سیستم پورتال بازنشستگان        امروز 11 اردیبهشت 1396
  Skip Navigation Links

راه های تماس با ما به صورت زیر می باشد :

  • موارد بازنشستگی : 66460019
  • : 021-66415031 سپرده پرسنل بانک تجارت
  • ensani_site@tejarat-bank.com :ایمیل مدیریت سرمایه های انسانی

مدیریت سرمایه های انسانی بانک تجارت

صفحه اصلی   اطلاعات درمانی بازنشسته   انتخاب ماه فیش حقوق   تماس با ما